Aktualności

>> Czytaj

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I BAZ DANYCH – kwestie praktyczne z zakresu zawierania i wykonywania umów o przeprowadzenie prac badawczych

Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym w ramach cyklu Ekosystem Innowacyjności PW i ded...

Cognitive computing w zarządzaniu – seminarium

Zapraszamy na kolejne seminarium Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, organizowane wsp...

Modele zwinne PM (SCRUM, Kanban) – warsztaty w ramach ścieżki 5 PRK

3-godzinne szkolenie z elementami warsztatu realizowane w ramach 5 ścieżki Programu Rozwoju Kompet...

Partnerzy